Po dôslednej analýze, ktorá zahrňovala tak analýzu kultúrnych pamiatok v okolí ako aj už existujúcich kešiek v Podpoľaní sme vybrali nasledujúce miesta, ako vhodné lokality na geocaching. Všetky miesta umožňujú poznávať kultúru a tradície regiónu.

Hriňová Vrchslatina – tradičný dom

Vrchslatina je rázovitá horská osada, ktorá sa nachádza 12,5 km severovýchodne od mesta Hriňová. Históriu dokumentuje pomerne zachovaná tradičná architektúra. Tradičné domy sa pôvodne stavali z dreva, neskôr z kameňa. Strechy boli pokryté slamou, neskôr šindľom. Domy sa zväčša skladali z izby, pitvora a komory. Za komorou bola maštaľ, na ňu kolmo nadväzovala zrubová stodola – humno. K hospodárskemu dvoru patrili drevené chlievy, studne a do svahu vyhĺbené pivnice.

Zaujímavosti z ľudovej kultúry – národné kultúrne pamiatky: Ľudový dom č.1122, Ľudový dom č.1126, Roľnícky dvor č.1108.

Zvonica – typologicky patrí medzi výnimočné solitérne stavby slúžiace na zavesenie zvonov, ktoré mali ohlasovaciu funkciu.

Ranč Vrchdobroč

Ranč Haferník poskytuje pobyty v prírode s hlavným zameraním na jazdu na koni. Žiaci našej školy, ako aj žiaci partnerských zahraničných či základných škôl sem chodia pravidelne už takmer 10 rokov. Panuje je rodinná atmosféra. Každý výlet je ukončený skvelou grilovačkou, ktorú pripraví ujo Jožko (Kulich).

Raticov vrch – rodný dom Štefana Nosáľa

V Hriňovej, neďaleko kostola na Raticovom vrchu sa nachádza miesto, kde pôvodne stál rodný dom najväčšej osobnosti Hriňovej, zakladateľa súboru Lúčnica, Štefana Nosáľa. Miesto v súčasnosti pripomína už iba lavička. Je dobre značené, na hlavnej ceste sa nachádza aj informačná tabuľa. Neďaleko je kostol, od ktorého sú nádherné výhľady na Hriňovské lazy. Lazy sú jedinečné hlavne svojimi terasovitými políčkami, ktoré vznikli postupným delením polí, na princípe dedenia medzi súrodencami. Boli ohraničované navyšovaním kamenných medzí a vďaka členitému terénu odolali aj kolektivizácii v minulosti. Väčšina z nich pretrvala vďaka stále živému hospodáreniu až dodnes, a tak najvhodnejšími dopravnými značkami by tu bolo: Pozor ovca! Pozor koza! Pozor pes!…

Javorinka – salašnícke objekty

V minulosti bola táto časť využívaná domácimi gazdami ako pastva pre ovce a dobytok. Vzniklo tu niekoľko drevených salašov i štálov na seno, z ktorých sa zachovalo už len niekoľko objektov – zväčša zrubových kolíb, ale aj raritnejšie koliby z kameňa. Približne v polovici trasy od cesty na Poľanu a posledných domov v miestnej časti Pivnička sa nachádza kamenná a drevená budova, ktoré pripomínajú starý spôsob hospodárenia. Javorinka sa považuje vo všeobecnosti za miesto, odkiaľ sú najkrajšie výhľady na celé Podpoľanie. Miesta tradičnej kultúry: kamenný štál a salašnícka koliba (v ktorej žil legendárny Podpoliansky zbojník prezývaný KOTOL Babicov)

Farma Skliarovo

Podpoľanie je známe nielen svojou kultúrou, krásnymi krojmi, ale hlavne svojou prírodou. Práve preto si ho za svoj domov vybrali Milan a Lucia Vágnerovci. Už na vysokej škole prišli na to, že chcú mať svoju farmu. Po rokoch usilovnej práce sa im to podarilo a dnes ponúkajú svojim zákazníkom nielen ubytovanie, ale aj domáce mliečne výrobky – mlieko, syry, tvaroh, jogurt a maslo. Pobyt na farme predstavuje únik do prírody, na krásny vidiek na rozhraní miest Hriňová a Detva. S výberom miesta nám pomohli deti manželov Vágnerovcov a štvornohý obyvateľ dvora Lila.

Dom umenia Arteska

S pánom Bauerom sme začali spolupracovať pred rokom, keď sme pomáhali „naháňať“ hlasy v nadačnom programe za vybudovanie prvej komunitnej záhrady v Detve. A podarilo sa. Dom umenia Arteska je súkromné kultúrne centrum umenia, ktoré usporadúva a  ponúka priestory na usporiadanie umeleckých výstav, workshopov, vzdelávacích a tvorivých aktivít v oblasti kultúry a umenia.

Dom umenia sa nachádza v budove prvej kamennej školy v Detve, postavenej v roku 1781. Mala 2 učebne, veľké približne 5 x 5 m, v každej z nich bolo 7 dlhých lavíc. Vyučovalo sa v maďarskom jazyku. Okrem toho mala škola aj dve izby pre učiteľov.

V blízkosti si ešte môžete pozrieť objekty:

Vagačov dom

Región Podpoľanie bol odjakživa spájaný so salašníctvom. V roku 1787 tu rodina Vagačovcov založila prvú bryndziareň na Slovensku. Pôvodná budova bryndziarne z r. 1787 sa v Detve nezachovala. Dom Vagačovcov s bryndziarňou z roku 1905 však áno.

Maľovná brána

Pri kostole z južnej strany je umiestnená aj drevená vyrezávaná a bohato maľovaná brána – dielo súčasného majstra drevorezby

Dianiškov dom

Murovaný kamenný dom s drevenou vyrezávanou bránou a solárnym motívom na štíte sa nachádza v historickom centre Detvy. Je kultúrnou pamiatkou a ukážkou ľudovej architektúry Detvy, tzv. dlhých domov, v ktorých bolo za sebou radených niekoľko bytových jednotiek. Drevená vyrezávaná brána z roku 1857 je ojedinelou zachovanou pamiatkou drobnej architektúry.

Podpolianske múzeum

Nachádza sa na Námestí SNP v historickej časti mesta. Uchováva a pre verejnosť prezentuje zachované pôvodné oblečenie, tradície, remeslá, hudobné nástroje a pôvodné zariadenia obydlí.

Na križovatke Partizánskej a Cintorínskej ulice sa nachádza ľudová plastika sv. Floriána z 18-teho storočia. Keď budete pokračovať ďalej, prídete až ku kalvárii, kde je umiestnená expozícia drevených vyrezávaných krížov.

Stožok a jeho smutná zvonica

Po krátkej prechádzke sa dostanete k peknej malej zvonici, ktorá má ale jednu chybu – nemá zvon. Na zvon, ktorý zrejme už nenávratne zmizol zo zvoničky v Stožku v okrese Detva, nemá obec žiadnu pamiatku. Ani obrazovú, ani písomnú.

Sliacka Poľana

Osada vznikla už v druhej polovici 16. stor. v čase, keď Turci mali v moci Modrokamenský a Divínsky hrad. Nachádza sa tu kaplnka a kríž. Raz v roku sa v nej slúži svätá omša pri príležitosti nanebovstúpenia panny Márie.

Dolná Bzová – Hupkova Pec

O histórii bzovských sklární sa návštevníci dozvedia z infopanelov pri novopostavenej Hupkovej sklárskej peci v Dolnej Bzovej. Pôvodnú začali stavať v roku 1769, dokončili ju a spustili v roku 1771. Nachádza sa tu zrekonštruovaná pec, pekný park a naša keška.

Náhrobníky v Dolnom Tisovníku

V obciach Horný a Dolný Tisovník sa nachádzajú viaceré kultúrne pamiatky: náhrobníky, zvonice, typická sochorová studňa. Našu kešku sme umiestnili v Dolnom Tisovníku. Všetky pamiatky sú veľmi dobre značené. Sme si vedomí, že náhrobníky už viac patria ku kultúre regiónu Novohrad, no Tisovníky sú hraničnou obcou Podpoľania.

Ľudové náhrobníky Novohradu sú jedinečné na celom Slovensku. V bohato zdobených a tvarovaných novohradských kamenných a drevených ľudových náhrobníkov evanjelikov augsburského vyznania je zakomponované mnohé z ľudovej viery a filozofie, mnohé zo života celých dedinských spoločenstiev.

Cigánska chyžka

Krásna chyžka sa nachádza pri ceste k lyžiarskemu stredisku Košútka v Hriňovej. Je síce malá, ale rozprávková. Pri pohľade na ňu Vás napadne rozprávka o Jankovi a Marienke.

Gazdovstvo Štoliansko

Je to miesto, kde sa s úctou k práci svojich predkov stará o svoj statok gazda Jozef Kučera. Návštevníci regiónu si môžu objednať zážitkový pobyt a spolu s ním gazdovať.

Drábsko – osada Kysuca

V lokalite Kysuca sa zachoval pôvodný charakter zástavby a patrí k najpôvodnejším pamiatkam ľudovej architektúry na Slovensku. Osada Kysuca bola v 80-tych rokoch 20. storočia takmer celá vysídlená a tým sa tu zachovala pôvodná zástavba dreveníc, ktorým dominuje malá zvonička. Zachovalá je kaplnka sv. Anny. Je to živý skanzen, je očarujúci v každom ročnom období.

Existujúce kešky s kultúrnym zameraním

Nájsť vhodné miesto pre umiestnenie kešky v Podpoľaní je náročné, nakoľko je región v rámci geocachingu husto pokrytý. Predovšetkým v Hriňovej sú kešky skoro pri každej významnej prírodnej alebo kultúrnej pamiatke.

Náš návrh dopĺňame prehľadom už existujúcich kešiek, ktoré môžu byť tiež predmetom výletu zameraného na poznávanie histórie a tradícií Podpoľania.

Rechtorova studnička

Studničku údajne postavil pred viac ako 100 rokmi gazdovský učiteľ – „rechtor“ z miestnej osady Pivnička, ktorému voda z nej výrazne pomáhala pri zdravotných problémoch s trávením.

Hriňovská drevenica Štefana Nosáľa

Objekt a expozícia v ňom je primárne venovaná osobnosti prof. Štefana Nosáľa, rodákovi z Hriňovej. Zámerom mesta Hriňová je preto vzdať úctu pamiatke prof. Štefana Nosáľa pre nasledujúce generácie.

Amfiteáter v Detve

Predstavuje súbor znázorňujúci výsek z podpolianskej drevenej dediny. Druhý júlový víkend sa tu konajú tradičné Folklórne slávnosti pod Poľanou.

Nad cintorínom a Detvianske kríže

Kešky nás zavedú na Detviansku kalváriu do lesíka, ktorý okrem stromov tvoria aj krásne vyrezávané maľované kríže.

Pomník neznámeho vojaka na Kochlačke

Pomník sa nachádza v Detve, prístup k nemu je možný z viacerých strán.

Starý most vo Vígľaši

Po tom, čo bol pred štyridsiatimi rokmi vyradený zo služby na koľajniciach a mal ísť do šrotu, občania ho začali využívať ako most cez rieku Slatina.

Vígľašsky zámok (3 kešky)

Pochádza z 13. storočia a leží v údolí rieky Slatiny na východ od Zvolena nad obcou rovnakého mena. Na konci 14. storočia ho prestavali na gotický poľovnícky zámok.

Vígľašsky vláčik

Úzkokoľajná lesná železnica Víglaš – Kyslinky bola vybudovaná v rokoch 1904 – 1905, jej dĺžka bola 23 km. Zabezpečovala zvoz drevnej hmoty z masívu Poľana do drevoskladu Vígľaš na ďalšie spracovanie a distribúciu.

Kaplnka Voliarky (Hriňová)

Kaplnka Lurdskej Panny Márie bola postavená z obetavosti p. Eleny Balážovej a ctiteľov zo širokého Podpoľania.

Kaplnka na Mlákach (Látky)

Kaplnka je zasvätená Ružencovej Panne Márii a bola postavená v roku 1930. Za kaplnkou, pod lipou, sa nachádza hrob padlých rumunských vojakov z druhej svetovej vojny.

Kôrová kaplnka (Horná Bzová)

Kaplnka je znútra i zvonku pokrytá jedľovou kôrou. Postaviť ju ešte v roku 1910 dal gróf Zichy, aby mali obyvatelia lazov a lesní robotníci v tomto odľahlom kraji možnosť zúčastňovať sa náboženských obradov.

Brestinka

Dobroč je malá obec s nádhernou prírodou a výhľadmi. Nachádza sa tu Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Bratkovica

Malá obec s tradičnou architektúrou a nádhernými výhľadmi.  

Biele Vody

Rázovitá horská osada vzdialená 12 km od centra Hriňovej. Nachádza sa tu zvonica postavená v roku 1908.

Kaplnka na Bykove/Kaplnka na pomedzí Býkovom a Pasekami

Kaplnky sú výrazným kultúrnym dedičstvom Podpoľania. Sú roztrúsené po celom regióne.

Kyslinky – lesnícka osada

Osada Kyslinky predstavuje unikátny typ lesníckeho osídlenia, ktorý spájala s okolitým svetom úzkorozchodná lesná železnica. Zo železnice sa do dnešných dní zachovalo iba torzo.

Kaľamárka – Hradisko

Zadná Kaľamárka bola osídlená už v neskorej dobe bronzovej a stálo tu praveké hradisko.

Add comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *